Vi vil takke på det varmeste våre sponsorer og de som har gitt oss støtte. Uten dere hadde det ikke blitt mye ut av filmfestivalen!

Viken Filmsenter