Vi vil takke på det varmeste våre sponsorer og de som har gitt oss støtte. Uten dere hadde det ikke blitt mye ut av filmfestivalen!

Viken Filmsenter
logo til Lillestrøm kommune
Lillestrømbankens logo