Det er nok lite som trengs å sies om pandemien, men den fører til at det blir en litt annerledes festival i år enn planlagt.

Det viktigste for deg som publikum er at du blir nødt til å registrere deg for å komme på festivalen. Det er for at vi enkelt kan si ifra til myndigheter hvem som har vært her om det skulle oppstå noe i ettertid.

Vi vil legge ut påmeldings og registreringsportal når dette er klart.

Programmet vil bli noe annerledes, men kanskje det bare er positivt? Vi vil både vise filmer, ha aktiviteter, demonstreringer og foredrag, men også noen utfordrende og morsomme digitale aktiviteter og strømming av en del som skjer.

Det vi i hvert fall kan love er at du vil få en god filmdag hos oss 12. september!

Ellers vil vi gjerne oppfordre til å bli med som frivillig eller støtte oss om du har mulighet til det.